1 października 2018 r. spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń Sp. z o.o. weszła w skład spółki ENERGA-OPERATOR SA patrz plan połączenia.