Dane osobowe

Zarząd ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń  Sp. z o.o. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) pana Grzegorza Drużyńskiego

 

Do głównych zadań IOD należy:

  • informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzane im w tych sprawach
  • przeprowadzanie szkoleń i audytów pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Prezesem UODO
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO

Kontakt do IOD:

Pan Grzegorz Drużyński
tel. 723 158 802
email: grzegorz.druzynski@energa.pl