O Spółce

Dane Spółki:

  • Obszar działania:  9750,71  km² 
  • Liczba obsługiwanych klientów: 452 920
  • Sieć WN: liczba stacji WN   43 szt.
  • Sieć SN:  liczba stacji SN   8 szt.
  • Sieć nn:  liczba stacji SN/nn  10238 szt.

 

Zarząd Spółki:

Leszek Szefler - Prezes Zarządu 
Krzysztof Halagiera - Wiceprezes Zarządu