Katalog usług realizowanych przez Spółkę

 • dopuszczenie do pracy na sieci ENERGA-OPERATOR SA obcych brygad realizujących inwestycje na zlecenie ENERGA-OPERATOR
 • budowa przyłączy napowietrznych i kablowych nn
 • budowa linii napowietrznych i kablowych nn
 • modernizacja przyłączy napowietrznych - w szczególności wymiana na izolowane
 • modernizacja linii napowietrznych nn - w szczególności wymiana przewodów na izolowane
 • modernizacja napowietrznych stacji słupowych SN/nn - również wymiana stacji na nowe
 • modernizacyjna wymiana rozdzielnic SN i nn w stacjach wewnętrznych SN/nn - również dobudowa/wyposażenie pola SN i nn
 • wymiana transformatorów SN/nn
 • montaż łączników sterowanych zdalnie (w tym również sygnalizatorów zwarć i urządzeń transmisji danych) w sieci napowietrznej SN oraz w stacjach wnętrzowych SN/nn
 • modernizacja pojedynczych stanowisk w liniach napowietrznych SN
 • budowa oraz modernizacja urządzeń telemechaniki stacyjnej w stacjach WN/SN oraz SN/nn
 • modernizacja/rozbudowa obwodów pierwotnych oraz wtórnych w stacjach WN/SN i SN/SN wraz z modernizacją układów zabezpieczeń na cyfrowe
 • montaż szafek dla układów bilansujących na stacjach SN/nn, doposażenie stacji SN/nn, SN/SN oraz WN/SN w urządzenia związane z programem AMI
 • modernizacja linii kablowych SN polegająca na wymianie odcinków kabli SN w zakresie wynikającym z konieczności bieżącego usuwania awarii
 • modernizacja linii napowietrznych SN w zakresie wynikającym z konieczności bieżącego usuwania awarii